På senare år har hedgefonderna gått ovanligt starkt, vilket förmodligen främst har att göra med den starkare dollarn och den svagare kronan. Detta avslöjar också att många av fonderna trots allt är kopplade till aktiemarknaden. Att hedgefonderna blir allt mer populära märks inte minst av att Nobelstiftelsen satsar stort på hedgefonder, som nu uppgår till en tredjedel av det förvaltade kapitalet. Detta har gjorts för att åstadkomma en bättre avvägning mellan avkastning och risk.

Om du inte redan själv har hedgefonder i din portfölj har du förmodligen övervägt att lägga till en sådan. Precis som när man väljer mellan mer traditionella fonder, finns det flera olika saker att ha i åtanke vid val av hedgefond. Här tittar vi närmare på några av dessa.

Tre tips som kan hjälpa dig sålla bland hedgefonderna

En sak du kan titta efter är fondförmögenheten. Genom att välja någon av de större hedgefonderna, vars fondförmögenhet uppgår till åtminstone en miljard kronor, försäkrar du dig om att du kommer välja en hedgefond som många kunniga sparare har valt. En nackdel med denna strategi är förstås att du missar de hedgefonder som är relativt nystartade och kan vara på uppgång.

En annan aspekt är hur länge fonden har funnits. Genom att välja en fond som har funnits i åtminstone fem år, och helst haft samma förvaltare under den tiden, kan du få en bra bild av vilka risker förvaltaren tar och kan bedöma huruvida resultatet beror på tillfällig tur eller på skicklighet. Precis som det föregående tipset är risken här att du missar relativt nya fonder som eventuellt kan vara intressanta, såsom Advisor Multihedge.

Ett tredje kriterium kan vara att fonden ska ha visat sig vara en överlevare. Till överlevarna hör de fonder vars snittavkastning tidigare har höjts när misslyckade fonder har tvingats lägga ner. Att fonder läggs ner är faktiskt vanligare bland just hedgefonder än bland traditionella fonder såsom aktiefonder. Detta innebär också att snittet för de fonder som har överlev kan vara lite missvisande. Du bör med andra ord väga in fler aspekter än en hög historisk avkastning när du väljer mellan olika hedgefonder.

Välj hedgefond