Vårdbemanning är en tjänst som många svenska bemanningsföretag erbjuder. Som vårdgivare kan man tjäna en hel del på att köpa in dessa tjänster och på så vis få tillgång till ytterligare personal. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om detta sätt att bemanna!

Fördelarna med att hyra in bemanningspersonal

Det finns många fördelar för vårdgivare att hyra in bemanningsföretag:

  • Flexibilitet. Den personal som hyrs in på detta sätt låter vårdgivaren att i större utsträckning erbjuda flexledigt och semester till den ordinarie personalen.
  • Kostnaden. Det är vanligtvis kostnadseffektivt att bemanna upp en arbetsplats inom vården på detta sätt.
  • Vårdkvalitet. De bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor som hyrs in är utbildade och kompetenta. Dessutom kan de tillföra en frisk fläkt och lite nya perspektiv till sina kollegor.

Är det en bra idé för vårdgivare att använda sig av vårdbemanning?

Ja, det kan finnas goda skäl för sjukhus och andra vårdgivare att använda sig av vårdbemanning i olika situationer. Den personal som tas in via ett bemanningsföretag anlitas bara på tillfällig basis för att fylla i de luckor som finns i bemanningen. De kan därmed plockas in med kort varsel för att täcka upp för ordinarie medarbetare som är lediga eller har gått i pension. Dessutom kan de även användas för att bemanna upp i samband med arbetstoppar.

Därmed kan denna typ av bemanning vara väldigt fördelaktig för såväl sjukhus som för andra typer av vårdgivare. Genom att ta in bland annat bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor kan en vårdgivare säkerställa att patienterna även fortsatt får en god vård. Dessutom kan man slippa ta på sig de kostnader och tidsödande processer som är förenade med att rekrytera och utbilda fler medarbetare.

Som om inte detta vore nog kan vårdbemanning även vara ett bra sätt för vårdgivaren att erbjuda sina medarbetare möjligheten att flexa och ta ut ledighet. Med detta sagt kommer såklart denna lösning med en viss kostnad. I vissa fall kan den personal som hyrs in via ett bemanningsföretag kosta lite mer än vad den ordinarie personalen gör. Men om det kostar så smakar det, brukar det ju heta!

Vårdbemanning hjälper vårdgivare med bemanningen