Välj hedgefond

På senare år har hedgefonderna gått ovanligt starkt, vilket förmodligen främst har att göra med den starkare dollarn och den svagare kronan. Detta avslöjar också att många av fonderna trots allt är kopplade till aktiemarknaden. Att hedgefonderna blir allt mer…