Nyheter är någonting som intresserar de flesta oavsett intresseområde i övrigt. Att hålla sig uppdaterad innebär att man har större vetskap om skeenden i vardagen och kanske därför kan grunda beslut enklare. I fråga om näringsliv är det viktigt att ha tillgång till information. En investering eller fond kan snabbt komma att röra sig till följd av otaliga faktorer. Detta är inte en nyhetsportal som syftar till att delge all ny information. Tvärtom är det en mycket selektiv rapportering om sådant vi finner intressant. Generellt handlar det om internetbaserade näringsverksamheter, men även om traditionella sådana.