Varning brand

En rad oväntade saker kan ske när man som minst anar det. Effekterna av dessa olyckor kan i vissa fall vara ödesdigra om man inte omedelbart kan hantera situationen. För dessa händelser har en rad nya, tekniska, redskap tagits fram. Med hjälp av dessa kan man effektivt minimera följderna av någonting som annars kunnat få svåra effekter. En av de stora risker som föreligger generellt är den om brand. En eldsvåda kan förhindras om man i tid hinner kväva elden innan den hinner bli allt för stor. Brandvarnare har i dessa situationer räddat många liv och hem. Dagens teknik har dock ännu snabbare funktioner än den traditionella brandvarnaren. Vi talar nu om hur en rökdetektor på eget bevåg kan larma och lämna rapport om var det brinner.

Smart rökdetektor

Det finns vissa likheter mellan en brandvarnare och en rökdetektor. Båda avger ett skarpt ljud för att varna i händelse av brandrök. Den äldre varianten nöjer sig dock med detta medan det för en rökdetektor bara är en initial effekt. Vid brandrök börjar samtliga enheter i fastigheten tjuta och varna för brand i annat rum. Samtidigt larmas en operatör som via kamera ser hur rökutvecklingen ser ut. För den som befinner sig i fastigheten innebär detta att hjälp tillkallas även innan man vaknat!

Genom att ha dessa snabba och självlarmande system kan man få hjälp omedelbart vilket minskar risken för personskada samt övertändning. Det finns idag ett flertal kompletta larmsystem som bland annat innefattar en rökdetektor för varje del av bostaden eller företaget. Det är även möjligt att beställa en rökdetektor fristående från övriga larmenheter. Befinner man sig hemifrån är en brandvarnare inte någonting som kommer att ha större effekt. Innan grannar eller andra i närheten upptäcker eldsvådan kommer den ha spridit sig avsevärt. Med en rökdetektor har man istället en chans att hjälp hinner i tid och att man därmed slipper riskera hus och hem även om man inte är där. Under senare tid har en rad tekniska funktioner bidragit till att göra tillvaron säker och trygg. Detta är en i raden av sådana redskap.

Här finns vidare information om rökdetektor samt andra säkerhetsredskap.

Varning brand